ΔΥΟ ΜΙΛΦ ΕΠΙΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΘΥ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΑΜ